Nadanie imienia7 grudnia 2007 roku był szczególnie ważnym dniem dla społeczności Gimnazjum nr 3 w Kaliszu, któremu zostało nadane zaszczytne imię Polskich Noblistów. Szkoła zyskała także sztandar ufundowany przez Radę Rodziców oraz tablicę pamiątkową poświęconą patronowi.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele OO. Franciszkanów pw. Świętego Stanisława BM. Podczas Mszy Świętej proboszcz parafii, ojciec Andrzej Zawidzki, poświęcił sztandar szkoły. Z kościoła zaproszeni goście, dyrekcja oraz młodzież pod opieką nauczycieli przeszli ulicami miasta na boisko szkolne przy ulicy Teatralnej 3, gdzie Prezydent Miasta Kalisza - pan Janusz Pęcherz, odsłonił tablicę pamiątkową umieszczoną na gmachu Gimnazjum, którą poświęcił gwardian ojciec Andrzej Zawidzki.

Następna część uroczystości nadania imienia szkole odbyła się w pobudowanej kilka lat temu sali gimnastycznej. Wśród mile witanych przez panią dyrektor Magdalenę Tołwińską gości znaleźli się: Prezydent Miasta Kalisza - pan Janusz Pęcherz, Przewodnicząca Rady Miejskiej - pani Adela Przybył, Wiceprezydent Miasta Kalisza - pan Tadeusz Krawczykowski, Kurator Oświaty - pan Mirosław Drzazga, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kaliszu - pani Małgorzata Kasprzycka, Starszy Wizytator KO - pani Elżbieta Stadtmuller, wspomniany wyżej - ojciec Andrzej Zawidzki, dyrektor Wydziału Katechetycznego - ks. prałat Jerzy Adamczak, Przewodniczący Rady Rodziców - pan Sławomir Miłek, poprzedni dyrektorzy szkoły: panowie Tadeusz Jamruszka, Zdzisław Dziadkiewicz, Józef Dytfeld oraz Władysław Jener, dyrektor Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego - pan Igor Michalski, a także dyrektor Centrum Kultury i Sztuki - pan Jarosław Wujkowski.

Ze względów obiektywnych na uroczystość nie przybyli zaproszeni laureaci Nagrody Nobla - pani Wisława Szymborska i pan Lech Wałęsa. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wystosował jednakże do społeczności szkolnej list, który został odczytany przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, Bartosza Wdowczyka. Po krótkim przemówieniu pani dyrektor nt. wyboru patrona i historii szkoły Przewodnicząca Rady Miejskiej, pani Adela Przybył, odczytała uchwałę Rady Miejskiej w sprawie nadania imienia Polskich Noblistów Gimnazjum nr 3 w Kaliszu. Głos zabrali również Prezydent Miasta Kalisza - pan Janusz Pęcherz, Kurator Oświaty - pan Mirosław Drzazga, Przewodnicząca Rady Miejskiej - Adela Przybył i inni zaproszenia goście, którzy obdarowali naszą szkołę prezentami.

Wzruszającą częścią uroczystości było odśpiewanie przez chór, po raz pierwszy publicznie, szkolnego hymnu, którego słowa ułożyli sami uczniowie oraz przekazanie sztandaru szkoły przez członków Rady Rodziców pocztowi sztandarowemu szkoły i ślubowanie gimnazjalistów na sztandar Zgromadzeni obejrzeli z zainteresowaniem krótką część artystyczną poświęconą Polskim Noblistom przygotowaną przez uzdolnioną muzycznie, wokalnie, tanecznie, informatycznie i aktorsko młodzież, pod kierunkiem pani Elżbiety Kołodziejczak oraz panią Katarzynę Falfurę. Widać było również trud uczniów uzdolnionych plastycznie, którzy, pod opieką pani Sylwii Hańcyk, przepięknie udekorowali salę gimnastyczną jak i całą szkołę, o czym wszyscy mogli się przekonać, podążając na mniej oficjalną część uroczystości - poczęstunek.