Patron szkoły


Procedura nadania imienia szkole rozpoczęła się w roku 2005.

7 grudnia 2007r. odbyła się uroczystość wieńcząca blisko dwuletniąpracę całego gimnazjum.

Długo zastanawialiśmy się, na jakich podstawach oprzeć cały program szkoły i budować jej fundamenty. Wiele propozycji, rożne możliwości i ostateczna decyzja. Wszyscy dojrzeli do określenia tego, co dla naszej społeczności jest najważniejsze, w oparciu o jakie wartości chcemy dalej pracować.

Wybór patrona szkoły był wspólną i przemyślaną decyzją uczniów, nauczycieli i rodziców. Spośród wielu kandydatur najmocniejszą pozycję zdobyli: "Polscy Nobliści". Wystąpiliśmy więc do Rady Miejskiej z wnioskiem o nadanie Gimnazjum nr 3 w Kaliszu imienia Polskich Noblistów. Gdy 29 czerwca 2006 r. Rada Miejska przychyliła się do naszej propozycji, wśród społeczności uczniowskiej, rodziców i nauczycieli zapanowała radość.

Cieszę się, że społeczność szkoły dokonała właśnie takiego wyboru i młodzież będzie mogła czerpać wzorce zpostawy wielkich Patronów. Młodzi szukają odpowiedzi na ważne pytania o sens i wartości w życiu. Nadrzędnym zadaniem we współczesnym świecie jest propagowanie wśród młodego pokolenia takich wartości jak: miłość Ojczyzny, uczciwość, pracowitość, odwaga i honor.Nadanie imienia szkole podnosi jej prestiż i jednocześnie zobowiązuje nas wszystkich do godnego jej reprezentowania. Sztandar, który został poświęcony, będzie nam towarzyszył w różnych chwilach źycia szkolnego, społecznego i narodowego. W świecie chaosu wartości, relatywizmu moralnego, agresji i zagubienia młodzieży. Sztandar w swoim artystycznym wizerunku zawiera kwintesencję wartości, które stają się drogowskazem w wychowaniu młodego człowieka. Na tych fundamentach chcemy budować przyszłość Polski, której architektami będą dźwigający sztandar na swoich ramionach młodzi ludzie, pełni wiary, że wytężoną pracą można osiągnać sukces. Mamy nadzieję, źe będą kierować się miłością do drugiego człowieka, szacunkiem i wzajemnym zrozumieniem, w myśl maksymy H. Sienkiewicza "Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca, ona daje życie".Do tego niezwykłego wydarzenia przygotowywaliśmy się od dawna. W roku szkolnym poprzedzającym nadanie imienia trwała kilkumiesięczna praca wychowawcza nad przybliżeniem młodzieży sylwetek Patrona. Poznawaliśmy fakty z ich życia, twórczość, zgłębialiśmy ich dokonania. Trwały konkursy, wystawy, młodzieź przygotowywała okolicznościowe gazetki.Jednocześnie rozpoczęliśmy starania o pozyskiwanie sponsorów, zdobywanie funduszy. Dzięki zaangażowaniu rodziców mamy piękny sztandar, a na gmachu budynku tablicę pamiątkową poświęconą Patronowi.

Zapewniam, że społeczność szkolna wywiąże się ze wszystkich obowiązków, jakie spadają na nią w momencie nadania imienia.

mgr Magdalena Tołwińska - Dyrektor Gimnazjum nr 3